Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Turawie

Czasopisma

Informujemy,ze dla naszych czytelników prenumerujemy następujące czasopisma:

- Nowa Trydbuna Opolska

- Rzeczpospolita

- Polityka

- Angora

- Przyjaciólka