Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Turawie

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki ''Kraszewski. Komputery dla bibliotek''. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono : 
-projektor multimedialny z ekranem,
-robot Photon EDU z tabletem i akcesoriami, 
-laptop, 
-dwa zestawy komputerowe z monitorem, myszką i klawiaturą,

Koszt ogółem zadania wyniósł 17 900,00 zł , z tego 15 100,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki