Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Turawie

Otwarte soboty

 

 Soboty pracujące w 2023 roku :

        czynne  od 10:00 do 14:00

28 październik

 4 listopad 

 2 grudzień 

   Poniedziałek po sobocie pracującej 

biblioteka czynna od 12:00 do 16:00